Boekhouder Roosendaal  thumbnail

Boekhouder Roosendaal

Published Apr 03, 24
2 min read


Dan hadden we dit jaar ook een gematigdere stijging gezien. boekhouder bree. boekhouder bree. Ik neem het verzoek van de heer Van Rooijen mee, maar ik leg het wel in de brievenbus bij collega Schippers - boekhouder bree - boekhouder bree. Dat is niet omdat ik ervan af wil, maar omdat ik denk dat dat zuiverder is. boekhouder bree. Zij is stelselverantwoordelijk en dus ook verantwoordelijk voor de verzekeraars

Dat is helder (boekhouder bree) (boekhouder bree). In hoeverre speelt de Nederlandsche Bank een rol bij die kwestie van de hoogte van de buffers? In het kader van Solvency II heeft de Nederlandsche Bank de taak om daar goed op toe te zien (boekhouder bree) (boekhouder bree) (boekhouder bree). Verzekeraars zeggen dat zij daar al aardig wat uit geput hebben, maar dat de Nederlandsche Bank, Solvency II en misschien nog wel nieuwe eisen die daarna zijn gekomen ervoor zorgen dat zij voorzichtig moeten zijnDaarin wordt echt teruggegaan naar de eerste- en tweedelijnszorgaanbieders - boekhouder bree - boekhouder bree. Wat hebben zij nog allemaal aan declaraties et cetera liggen? Er zit een geweldige vertragingsfactor in voordat die bij de verzekeraars zijn en voordat wij geaggregeerde informatie hebben over de zorguitgaven. boekhouder bree. boekhouder bree. Ik kan hier niet zomaar uit de losse pols beloven dat er in het eerste halfjaar alvast een voorlopige schatting komtMinister : Sorry, ik had u op dat punt goed begrepen, maar ik kan dat dus echt niet toezeggen - boekhouder bree - boekhouder bree - boekhouder bree. Laat ik terugkomen op het eerste punt, over de rol van DNB. boekhouder bree. boekhouder bree. Het is waar dat verzekeraars een bepaalde minimumbuffer moeten hebben. De vraag is wel: is die buffer, de verplichte buffer van DNB, de buffer waarmee je eventuele tegenvallers mag opvangen — dat is immers het karakter van een buffer — of moet je daarboven nog een marge hebben zodat je altijd ten minste die minimumbuffer hebt? Dat is natuurlijk wel een interessante discussie

Latest Posts

Kleurplaat Huis Bouwen

Published May 03, 24
6 min read

Boekhouder Transport

Published Apr 08, 24
6 min read

Boekhouder Tarief

Published Apr 06, 24
5 min read